České dějiny ve znamení kultury
(výbor studií)
Josef Petráň ; uspořádali Jaroslav Pánek, Petr Vorel

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Historik české kultury Josef Petráň (Jaroslav Pánek Petr Vorel)
I. Společnost
Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury
(Archaeologia historica 8, 1983, s. 27-39)
Motiv Žižky jako nebeského strážného
(Marginalia Historica 4, Praha 2001, s. 103-110)
Ideolog pasivního odporu
(Dějiny a současnost 10, 1968, č. 10, s. 4-9)
Stavovské království a jeho kultura v Čechách (1471-1526)
(Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Praha 1978, s. 13-72, resp. 2. (doplněné) vydání, Praha 1985, s. 13-72)
Vztah Tadeáše Hájka k praxi
(Tadeáš Hájek z Hájku (Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 1), editor Pavel Drábek, Praha 2000, s. 169-174)
Renesanční rozprávka z roku 1562 a technologie českého lnářství a plátenictví v 16. a počátkem 17. století
(Český lid 52, 1965, s. 65-75)
Sociální kategorie v Komenského Listech do nebe
(Studia Comeniana et historica II/4, 1972, s. 9-22)
Autobiografická výpověď mladého Komenského v Labyrintu světa
(Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému, Praha 1991, s. 30-52, spoluautorka: Lydia Petráňová)
Lux in tenebris
(Dějiny a současnost 11, 1969, č. 5, s. 6-11)
Lid a národ v době pobělohorské
(Lid, národ, stát v našich dějinách (Sborník materiálů z celostátního semináře, konaného ve dnech 7-8. března na Živohošti), sestavil Jan Pelán, Praha 1968, s. 27-34)
Lid a národ v pobělohorském labyrintu
(Naše živá a mrtvá minulost. 8 eseji o českých dějinách, Praha 1968, s. 72-106)
Ve znamení baroka
(Kapitoly z českých dějin I (Texty prvního semestru 41. rozhlasové univerzity, vysílané od února do června 1968), uspořádala Jarmila Lakosilová, Praha 1968, s. 114-122)
Das gesellschaftliche Milieu des böhmischen Barocks
(Kunst des Barocks in Böhmen (Katalog, 2. Auflage), Recklinghausen 1977, s. 11-18)
Kultura a společnost v Čechách doby baroka
(Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie, Praha 2001, s. 61-77)
Das Antlitz Prags im Barock
(Prager Barock (Katalog), Schallaburg 1989, s. 57-68)
Praha tereziánská a josefínská
(Václav Ledvinka (ed.), Praha Čechy Evropa. 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole v srdci Evropy. Publikace k výstavě. Clam-Gallasův palác 7. dubna 1. června 2003, Praha 2003, s. 57-65)
Vydání Balbínovy Obrany jazyka slovanského roku 1775 a její konfiskace
(Zápisky katedry československých dějin a archivního studia 1956, č. l,s. 46-47)
Královská česká společnost nauk: Místo České učené společnosti v dějinách a v proudu vědy
(Vesmír 74, 1995, s. 632-635)
IL Univerzita
Svědectví ikonografických pramenů o podobě Karolina do počátku 18. století
(Acta Universitatis Carolinae Historia Universitatis Carolinae Pragensis 26, 1986, č. 2, s. 9-22)
Každodennost právnického studia prvních generací Karlo-Ferdinandovy univerzity
(Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc, k 65. narozeninám, uspořádal Ladislav Soukup, Praha 1995, s. 182-197)
Slovo o insigniích pražské univerzity ve druhé polovině 17. a počátkem 18. století
(Historia dočet. Sborník k poctě šedesátých narozenin
prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. uspořádali Miloslav Polívka
a Michal Svatoš, Praha 1992, s. 401-415)
Dílo Karla Škréty z Karolina
(Folia Historica Bohemica 10, 1986, s. 421-440)
Od spolku pro volné přednášky k Jednotě českých matematiků a fyziků
(Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862-1987, Praha 1987, s. 15-29)
Zeny na pražské filozofické fakultě
(Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2, 1983, s. 137-161)
Univerzita Karlova ve dnech mnichovské krize 1938
(Acta Universitatis Carolinae Historia Universitatis Carolinae Pragensis 41, 2001 [2002], č. 1-2, s. 59-99)
František Kutnar a Univerzita Karlova
(Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví
na formování obrazu české minulosti, uspořádal Ivo Navrátil,
Semily 1998, s. 147-158, spoluautor: Eduard Maur)
Z tradice vědy na Univerzitě Karlově
(Vita nostra revue 11, 2002, č. 2, s. 51-56)
Vzdalování i návraty archetypu univerzitní ideje
(Obnova ideje univerzity, Praha 1993, s. 95-103)
III. DĚJEPIS
Obraz Karla IV. jako hlavy státu v dějepisec tví šesti století
(Karolus Quartus, Praha 1984, s. 77-104)
Josef Dobrovský průkopník kulturních dějin
(Josef Válka Jarmila Lakosilová (ed.), Duchem, ne mečem. Fakta úvahy souvislosti (Knižnice Klubu Vltava, svazek 2), Praha 2003, s. 179-187)
Ke genezi novodobé koncepce českých národních dějin
(Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 5, 1982, s. 67-89)
Meze historické reflexe období 1945-1953
(Věda v Československu v letech 1945-1953, Praha 1999, s. 365-372)
Profesor Josef Polišenský (1915-2001)
(Český lid 88, 2001, s. 209-221)
99Als die Wachsamkeit des Regimes nachliess\
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0153982
3 CZ PrNK
5 20181206100629.1
7 ta
8 110217s2010----xr abcff||||||000|0|cze||
20 ## $a 978-80-7395-336-2 $q (brož.)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $a ger $b eng
44 ## $a xr
100 1# $a Petráň, Josef, $d 1930-2017 $7 jk01092786 $4 aut $e Autor
245 10 $a České dějiny ve znamení kultury : $b (výbor studií) / $c Josef Petráň ; uspořádali Jaroslav Pánek, Petr Vorel
264 #1 $a Pardubice : $b Univerzita Pardubice, $c 2010
300 ## $a 594 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : $b ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; $c 26 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a V prelimináriích: Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
500 ## $a 300 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy
546 ## $a Část. německý text, anglické resumé
650 07 $a kulturní dějiny $z Česko $2 czenas
650 09 $a cultural history $z Czechia $2 eczenas
655 #7 $a studie $2 czenas $7 fd133597
655 #7 $a výbory $2 czenas $7 fd133853
655 #9 $a studies $2 eczenas
655 #9 $a selected works $2 eczenas
700 1# $a Pánek, Jaroslav, $d 1947- $7 jk01091642 $4 com $e Sestavovatel, kompilátor
700 1# $a Vorel, Petr, $d 1963- $7 jo20000080240 $4 com $e Sestavovatel, kompilátor
901 $b 9788073953362 $f 1. vyd. $o 20110214
910 $a OLE303 $b 05543
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link