Dejiny Uhorska (1000-1918)
Peter Kónya a kol.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
ÚVOD........................................................................7
(Peter Kónya)
I. KARPATSKÁ KOTLINA PRED VZNIKOM UHORSKA..................................10
V SRDCI EURÓPY
Geografická a geopolitická charakteristika územia......................10
(Peter Chrastina)
MEDZI DVOMA SUPERVELMOCAMI NA ÚSVITE STREDOVEKU
Karpatská kotlina od sťahovania národov do konca 9.	storočia...........19
(Vladimír Segeš)
DLHÁ CESTA OD URALU PO KARPATY
Pôvod Maďarov a maďarský kmeňový zväz do konca 10. storočia............30
(Annamária Kónyová)
II. PRVÉ POLTISÍCROČIE V EURÓPE
Stredoveké Uhorsko 1000 - 1526.........................................45
(Vladimír Segeš)
1. Pod žezlom Arpádovcov
Uhorsko v ranom stredoveku (1000 - 1301).............................45
SVÄTÝ ŠTEFAN KRÁĽ A JEHO RÍŠA
Vznik Uhorského kráľovstva...........................................45
ZÁPAS O MIESTO NA MAPE EURÓPY
Uhorsko za prvých Arpádovcov.........................................52
VNÚTORNÉ UPEVNENIE A EXPANZIA
Konsolidácia a krajina v 12. storočí.................................61
CUDZINCI, TATÁRI A ZNOVUZRODENIE KRAJINY
Uhorsko za vlády Ondreja II. a Bela IV...............................72
ROZPAD ÚSTREDNEJ MOCI A NÁSTUP OLIGARCHOV
Krajina za posledných Arpádovcov.....................................82
2. Modernizácia pod vládou cudzích dynastií
Uhorské kráľovstvo vo vrcholnom stredoveku (1301 - 1437).............89
NÁSTUP ANJOUOVSKEJ DYNASTIE A PORÁŽKA OLIGARCHOV Obnovenie kráľovskej moci za vlády Karola Róberta..............89
ZRODENIE VEĽMOCI
Uhorsko za vlády Ľudovíta Veľkého................................... 101
POLSTOROČIE S NEMECKÝM CISÁROM
Vláda Žigmuda Luxemburského..........................................1Ю
3. Bašta proti útočiacemu islamu
Uhorsko v neskorom stredoveku (1437 - 1526).........................125
OSMANI, JISKROVCI, BRATRÍCI A ZAČIATOK SLÁVY HUŇADYOVCOV
Politické zmätky v polovici 15. storočia............................125
DEJINY UHORSKA
MOCENSKÝ ROZMACH POD ŽEZLOM NÁRODNÉHO KRÁĽA Uhorsko za vlády Mateja Korvína.............................143
SÚMRAK STREDOVEKÉHO UHORSKA
Vláda Jagelovcov........................................................156
NA OKRAJI ZÁPADNÉHO SVETA
Spoločnosť a kultúra stredovekého Uhorska...............................170
III.	MEDZI VIEDŇOU A ISTANBULOM
Uhorsko v ranom novoveku 1526 - 1790......................................182
(Peter Kónya)
1. Z veľmoci na perifériu dvoch svetov
Rozdelenie krajiny na tri časti a osmanská expanzia (1526 - 1606).......182
BITKA, KTORÁ ZMENILA OSUDY STREDNEJ EURÓPY
Dôsledky moháčskej katastrofy...........................................182
NAMIESTO OBRANY BOJ MEDZI DVOMA KRÁĽMI
Zápas o trón a rozdelenie na tri časti..................................188
POD ZÁSTAVOU PROROKA
Turecké výboje v Uhorsku v 16. storočí..................................196
OKYPTENÉ KRÁĽOVSTVO AKO SÚČASŤ NOVEJ VEĽMOCI
Kráľovské Uhorsko a jeho začlenenie do habsburskej monarchie............204
NÁRODNÉ KNIEŽATSTVO POD OSMANSKÝM PATRONÁTOM
Vznik a vývin Sedmohradského kniežatstva................................211
V MOCI POLMESIACA
Uhorské územie pod nadvládou Osmanskej ríše.............................219
NOVÁ VIERA NA VÍŤAZNOM POSTUPE
Reformácia v Uhorsku....................................................224
V KOALÍCII PROTI OSMANOM
Pätnásťročná vojna a jej dôsledky.......................................236
PRVÝ RAZ PROTI PANOVNÍKOVI
Povstanie Štefana Bocskaia..............................................244
2. Hľadanie cesty, medzi dvoma mlynskými kameňmi
Storočie protihabsburských povstaní a nových protitureckých vojen (1606-1699).................................................252
NOVÉ CIRKVI A KONSOLIDÁCIA STAREJ
Posilnenie stavov, dovŕšenie reformácie a nástup rekatolizácie..........252
ZLATÝ VEK SEDMOHRADSKA
Sedmohradské kniežatstvo v prvej polovici 17. storočia..................260
OPÄŤ PROTI PANOVNÍKOVI Uhorská politika v prvej polovici 17. storočia,
povstania Gabriela Bethlena a Juraja I. Rákócziho.......................268
NOVÝ SMER UHORSKEJ POLITIKY A SEDMOHRADSKÁ KATASTROFA
Uhorská politika v polovici storočia a kríza Sedmohradského kniežatstva.277
4
POSLEDNÝ NÄPOR OSMANOV A DVOJITÝ OBRAT
V UHORSKEJ POLITIKE
Vojna s Osmanskou ríšou a Wesselényiho sprisahanie...................289
VZOSTUP A PAD „KURUCKÉHO KRÁĽA“
„Ľudové“ kurucké hnutie a povstanie Imricha Thökölyho................303
SÚMRAK POLMESIACA
Oslobodzovacia vojna proti Osmanskej ríši 1683 - 1699................318
OSLOBODENÉ, ZJEDNOTENÉ, ČI DOBYTÉ UHORSKO?
Ďalšie usporiadanie krajiny a jej postavenie v habsburskej monarchii.330
ŽIVOT NA POZADÍ VOJEN A POVSTANÍ
Hospodársky a spoločenský vývin Uhorska v 16. - 17. storočí..........344
(Miroslav Kamenický: Baníctvo)
STARÍ A NOVl OBYVATELIA ROZDELENEJ KRAJINY
Konfesionálny, etnický a kultúrny vývin v 17. storočí................360
3.	Storočie nádejí, obnovy a konsolidácie
Habsburská normalizácia v Uhorsku v 18. storočí (1699 - 1790)........379
CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE!
V poslednom protihabsburskom povstaní................................379
NOVÁ POLITIKA, NOVl OBYVATELIA A NOVÉ POMERY
V STAROM UHORSKU
Obnova a usporiadanie krajiny po satmárskom mieri....................397
„VÍTAM ET SANGUINEM“ A DLHÁ VLÁDA KRÁĽOVNEJ
Mária Terézia a jej osvietenský absolutizmus (1740 - 1780)...........413
„KRÁĽ V KLOBÚKU“: NÁDEJE A SKLAMANIA
Vláda Jozefa II. a jej vnímanie uhorskou spoločnosťou................428
ZAOSTALÝ PRÍVESOK ČI PRVÁ KOLÓNIA MONARCHIE?
Hospodárstvo a spoločnosť v 18. storočí..............................443
STARÉ CIRKVI A (STARÉ I) NOVÉ ETNIKÁ V NOVEJ DOBE Konfesionálny, národnostný a kultúrny vývin v 18. storočí......463
IV.	VZOSTUP A PÁD, V „DLHOM 19. STOROČÍ“
Uhorsko v novoveku 1790 - 1918 ........................................479
(Peter Kónya - Ivan Mrva)
1.	Pod krídlami dvojhlavého orla
Od odvolania reforiem do revolúcie (1790 - 1848).....................479
KRVAVÝ KONIEC JOZEFÍNSKYCH NÁDEJÍ
Vznik stavovsko-národnej opozície a uhorskí jakobíni.................479
SÚČASŤOU RAKÚSKEHO CISÁRSTVA
Absolutizmus Františka I. a vystúpenie Štefana Széchenyiho...........490
AGÓNIA FEUDALIZMU A FORMOVANIE MODERNÝCH NÁRODOV Spoločenské a národnostné pomery v prvej polovici 19. storočia.503
NA CESTE MODERNIZÁCIE K OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
Reformné obdobie a uhorská politika do revolúcie.....................525
DEJINY UHORSKA
2. „Ostrov slobody“ a nový absolutizmus
Od revolúcie po Vyrovnanie (1848 - 1867)............................543
OZBROJENÝ BOJ O MIESTO V EURÓPE
Revolúcia a oslobodzovacia vojna r. 1848/49.........................543
INTERVENCIA A OBČIANSKA VOJNA
Panovníkova kontrarevolúcia a vojna za nezávislosť krajiny..........564
CENA ZA ODBOJ
Vojenská diktatúra a Bachov absolutizmus............................586
NA CESTE K VYROVNANIU
Pokusy o obnovu ústavnosti a aktivizácia uhorskej politiky..........600
3. V rozdelenej monarchii.............................................612
ŠTÁTOPRÁVNY KOMPROMIS ČI ZRADA REVOLÚCIE?
Rakúsko-uhorské vyrovnanie a jeho dôsledky..........................612
V TIENI MILÉNIOVÝCH OSLAV
Vzostupy a krízy uhorskej politiky na prelome storočí...............628
NA CESTE K SVETOVEJ VOJNE
Smerovanie Uhorska v novom storočí..................................645
V ZNAMENÍ MODERNIZÁCIE A TECHNICKÉHO POKROKU Hospodárstvo a výstavba v období dualizmu.....................661
MNOHOFAREBNÁ SPOLOČNOSŤ A JEJ ROZPORY
Uhorská spoločnosť v období dualizmu, demografický a náboženský vývin 679
„UHORSKÝ NÁROD“ A NÁRODNOSTI
V TRANSFORMUJÚCEJ SA KRAJINE
Národnostná skladba, národnostná politika a maďarizácia.............693
KULTÚRA NA CESTE MODERNIZÁCIE A MASIFIKÁCIE
Školstvo, kultúra a umenie v období dualizmu........................709
POSLEDNÁ VOJNA TISÍCROČNÉHO KRÁĽOVSTVA
Uhorsko v prvej svetovej vojne......................................727
ZÁVER.....................................................................758
(Peter Kónya)
Uhorskí panovníci a palatini..............................................760
(Ivan Mrva)
Miestny register .........................................................769
(Annamária Kónyová)
Literatúra a publikované pramene..........................................780
6
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0154080
3 CZ BrMZK
5 20190109105859.5
7 ta
8 170331s2014----xo abcff||||||001|0|slo||
20 ## $a 978-80-89628-59-9 $q (vázáno)
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
100 1# $a Kónya, Peter, $d 1966- $7 jx20090902005 $4 aut $e Autor
245 10 $a Dejiny Uhorska (1000-1918) / $c Peter Kónya a kol.
246 1# $i Obálkový a hřbetní název: $a Dejiny Uhorska
264 #1 $a [Bratislava] : $b Citadella, $c 2014
300 ## $a 787 stran, xvi, xvi, xvi stran obrazových příloh : $b ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Chronologický přehled
500 ## $a Obálkový a hřbetní název: Dejiny Uhorska
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
651 #7 $a Maďarsko $x dějiny $2 czenas
655 #7 $a kolektivní monografie $2 czenas $7 fd501537
990 $a BK
910 $a OLE303 $b 05581
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link